Stereo Microscoop

※ ※ ※

Toepassingen in de microscopie

Wat is een stereo microscoop?

Stereo microscopen dienen voornamelijk om oppervlakte structuren te bestuderen en te controleren. Zoals daar zijn: bloemen, postzegels, mineralen, electronische onderdelen diamanten enz. Opvallend licht is hier het meest gebruikelijke maar ook doorvallend licht kan nuttig zijn.

 

In tegenstelling tot biologische microscoop staat het beeld rechtop (niet ondersteboven en achterstevoren). Stereo microscopen hebben in vergelijking met biologische microscopen een relatief lage vergroting. Deze loepen kunnen een vaste vergroting, meerdere vergrotingen of een zoomvergrotings systeem hebben. Ten opzichte van een biologische microscoop is de werkafstand zeer groot waardoor het werken met een stereo microscoop veel eenvoudiger verloopt. (vandaar de naam "dissectiemicroscoop"). 

Enkele voorbeelden van onderzoeken met een stereo-microscoop

toepassing stereo microscoop

Mineralogie

Om de samenstelling structuur van mineralen en gesteente te kunnen onderzoeken worden vooral stereomicroscopen gebruikt.

toepassing stereo microscoop

Metallurgie

De metallografische technieken omvatten het gebruik van een zogenaamde metallurgische microscoop om de mechanische- en elektrische eigenschappen alsook de corrosiebestendigheid van metalen te meten.

toepassing stereo microscoop

Forensisch onderzoek

Het modern forensisch onderzoek op allerhande organische en anorganische materialen zoals vezels,  textielen,  haren alsook de forensische pathologie maken veelvuldig gebruik van alle types van microscopen.

toepassing stereo microscoop

Morfologie

De vorm, bouw en kenmerken van bacterien en kleine ééncellige organismen  kunnen enkel onder de microscoop bekeken worden en als dusdanig van elkaar onderscheiden worden.

toepassing stereo microscoop

Geologie

Stereomicroscopen en materiaalmicroscopen zijn onmisbaar voor alle geologen van de verschillende vakgebieden zoals de stratigrafie, geochronologie, petrologie,  geochemie en structurele geologie

De geologie is niet alleen belangrijk vanwege zijn bijdrage tot het economisch opsporen en uitbaten van ertsen want gesteente vertellen ook iets over de geschiedenis van onze aarde, klimaat en ontwikkeling van het leven.

toepassing stereo microscoop

Materiaal onderzoek

De materiaalmicroscopen komen bijna geheel overeen met de bouw van de biologische microscoop doch zijn echter voorzien van specifieke objectieven en uitrustingen zoals opvallende verlichtingen, polarisatie en compensatie filters,voor het onderzoeken van materialen (metaal, kunststof, mineralen, asbest, glas, hout, chemische stoffen). Zo zijn er specifieke metallurgische en polarisatie microscopen alsook gespecialiseerde microscopen voor het asbest onderzoek.


toepassing stereo microscoop

Archeologie

De moderne interdisciplinaire archeologie, zoals de archeometrie, geoarcheologie, archeozoölogie en archeobotanie gebruiken allen optische microscopen om de mogelijke sporen op gevonden voorwerpen te kunnen vinden en vast te leggen. Veelal worden hiervoor stereomicroscopen gehanteerd.