Biologische Microscoop

※ ※ ※

toepassingen in de microscopie

Wat is een biologische microscoop?

Biologische microscopen dienen voornamelijk om in structuren te kijken en te bestuderen.

Deze structuren zijn aan de basis transparant zoals water, bloed, zeer dunne doorsnedes van planten, dierlijk en menslijk weefsel enz..

Om deze doorssnedes, ook preparaten genoemd, te kunnen bekijken heb je een grote vergroting nodig, deze kan voor een lichtmicroscoop varieren tussen 4x en 1000x en zelfs meer.

microscoop

wat is een biologische microscoop

Onderdelen van de microscoop

 1. Tubus
 2. Revolver
 3. Objectief
 4. Klemmen
 5. Diafragma
 6. Lamp
 7. Oculair
 8. Statief
 9. Tafel
 10. Grote en kleine (verstel)schroef
 11. Voet
preparaat

Wat is een biologische microscoop

Een preparaat maken

 1. Neem een schoon en droog objectglas.
 2. Doe hierop een druppel water, tenzij je een kleurstof of andere vloeistof moet gebruiken.
 3. Soms kun je van (delen van) een organisme meteen een preparaat maken. Als dit niet gaat, moet je eerst een vliesdun plakje afsnijden.
 4. Leg voorzichtig het dekglas erop om luchtbellen te voorkomen. Overtollig water kun je weghalen met filtreerpapier.

wat is een biologische microscoop

Een preparaat bekijken

 1. Leg het preparaat op de tafel. Klem het tussen de klemmen om verschuiven te voorkomen. Zorg dat het object boven het gat in de tafel ligt.
 2. Begin met scherpstellen met de kleinste vergroting (dus oculair 10x in de tubus en objectief 4x recht onder de tubus). Wanneer dat niet zo is, draai je aan de grote scherpstelschroef, zodat de afstand tussen de tafel en de objectieflens wordt vergroot. Draai daarna aan de revolver en richt de kleinste objectieflens (4x) naar beneden.

 3. Zet de lamp aan. Stel de belichting met de diafragma zo in dat je kijkend door de microscoop een helder verlicht, rond veld ziet.

 4. Draai met de grote schroef de tafel zo dat het objectief slechts enkele mm boven het preparaat komt te zitten. Doe dat terwijl je van opzij naar de microscoop kijkt.

 5. Kijk met een (ontspannen) oog door de oculair en houd je andere oog open. Draai nu langzaam met de kleine schroef de tafel omlaag totdat een scherp beeld van het voorwerp ontstaat. Lukt dit niet: begin dan bij het vorige punt. Door je preparaat een beetje heen en weer te bewegen, weet je zeker dat je inderdaad het object in beeld hebt.

 6. Doe het diafragma wat dicht als het beeld te sterk verlicht is. Stel de scherpte indien nodig bij met de kleine schroef.

 7. Zoek in het preparaat naar een deel dat je nader wilt bekijken. Verplaats het preparaat zodanig, dat dit deel in het midden van het beeld komt te liggen.

 8. Draai voor een sterkere vergroting, zonder aan de stelschroeven te draaien, een ander objectief (10x) voor. Stel de scherpte bij met de kleine schroef en controleer of met een andere diafragmaopening een scherper beeld verkregen wordt. Herhaal deze stap eventueel voor een nog sterkere vergroting.

Zorg in alle gevallen dat het objectief het preparaat niet raakt.

De lens kan worden beschadigd en de glaasjes kunnen breken.


         Enkele voorbeelden van toepassingen met licht-microscopen

         fase contrast microscopie

         toepassingen licht-microscoop

         Fase contrast microscopie

         Fase contrast microscopen hebben "fase" objectieven. Dit zijn objectieven met een ingebouwd faseplaatje waarop een donkere ring werd opgedampt en een condensor met één of verschillende zogenaamde fasering(en), een schijf die op een heldere ring na zwart is.

         De donkere ring op het faseplaatje van het objectief is dikker of dunner dan het glasplaatje zelf en absorbeert circa 75% van het licht. Door het verschil in dikte zijn de lichtstralen die niet door de donker ring licht gaan, een 1/4 lambda golflengte verschoven.

         Door het terug samen laten vallen van beide lichtstralen ontstaat er door interferentie een contrastverschil dat zichtbaar is voor het menselijk oog. Met fase contrast kunnen zwakke of niet contrastrijke levende organismen toch zichtbaar gemaakt worden. Bij fase contrast moet het specimen ook geen specifieke kleuring ondergaan waarbij de organismen sterven

         donkerveld

         toepassingen licht-microscoop

         Donkerveld

         De donkerveld contrast methode verhoogd het contrast van niet histologisch gekleurde en te doorzichtige preparaten. Een speciale donkerveld cardioïde spiegel olie-immersie condensor verhinderd dat niet gediffracteerd licht het objectief niet bereikt met een donker bijna zwart achtergrond. 

         De interactie van licht met weefsel of cellen produceert gediffracteerde lichtstralen die als oplichtende details op een zwart achtergrond geobserveerd kunnen worden. Niettegenstaande de eenvoudigheid van dit systeem, levert het uitstekende beelden op. Tengevolge van deze contrast methode, zijn deze microscopen doorgaans uitgerust met sterke lichtbronnen         fase contrast microscopie

         toepassingen licht-microscoop

         Fluorescentie microscopie

         De fluorescentie microscopen van de Oxion serie zijn uitgerust met specifieke Fluarex Plan Semi-Apochromatische objectieven . Het specimen wordt met excitatie licht van een een 100 watt kwikdamp lichtbron met hoge intensiteit belicht.

         Voor de verschillende fluorophoren bestaat een ruime keuze aan hoogkwalitatieve excitatie- en emissiefilters alsook halfdoorlaatbare spiegels. De helderveld verlichting bestaat uit een 3 watt LED lichtbron

         donkerveld

         toepassingen licht-microscoop

         In-vitrofertilisatie bij dieren

         ij In Vitro Fertilisatie / Embryo transfer wordt een dier - meestal bij paarden en runderen - geïnsemineerd en na een bepaalde periode worden alle embryo’s uit haar baarmoeder gespoeld. Die worden vervolgens onder de stereomicroscoop uit het spoelwater opgevist en daarna deels direct bij de draagmoeders ingebracht en deels ingevroren in vloeibare stikstof om later te worden geïmplanteerd

         Samen met vooraanstaande dierenartsen in het vakgebied ontwikkelde Euromex voor deze toepassing een speciale zoom stereomicroscoop, de Stereovet. Deze laatste is met een dubbelzijdige spiegel met speciale spiegelcoatings en een LED verlichting uitgerust.

         Vaak wordt de StereoVet zoom stereomicroscoop met een 6.5 tot 45x maal vergroting uitgerust voor het terugvinden van het embryo. Een StereoVet met 10 tot 70 maal vergroting wordt dan weer aangewend om ook de morfologie van het embryo te onderzoeken en vast te leggen
         toepassingen licht-microscoop

         Biologie

         De hedendaagse biologie kent veel deelgebieden maar de microscoop is onmisbaar voor de microbiologie, bacteriologie, plantkunde en zoölogie en al hun subspecialisaties

         Biologie is ook een schoolvak dat wereldwijd op middelbare scholen gegeven wordt en een belangrijke studierichting op de universiteit voor tal wetenschappelijke richtingen.

         toepassingen licht-microscoop

         Celkweek

         Celculturen worden veelvuldig gebruikt in de verschillende takken van het bio- en biomedische onderzoek. Hierbij wordt vooral de omkeermicroscoop gebruikt. De celkweek kan in een Petri schaal of kweekfles gebeuren.

         De biologische omkeermicroscopen van Euromex zijn beschikbaar met helderveld alsook voor fase contrast uitrustingen. Specifieke objectieven compenseren voor 1.2 mm dikke bodems van petri- en cultuurflessen. 

         toepassingen licht-microscoop

         Routine onderzoek

         Met deze routine microscopen kunnen bv artsen zonder probleem parasieten opsporen en routine weefsel onderzoek verrichten.

         De meeste parasieten kunnen bij een lagere vergroting gedetecteerd worden terwijl een weefselonderzoek vaak het 100x immersie olie objectief nodig is.         toepassingen licht-microscoop

         Petrologie

         De microscopische petrologie is één van de onderzoeksmethoden voor het bepalen van de samenstelling van gesteenten.  Met de geanalyseerde en niet geanalyseerd methode in de petrologie kunnen het stollings-, metamorf- en afzettingsgesteente met behulp van de Michel-Lévy tabel gesteente geïdentificeerd worden

         In deze specifieke wetenschappelijke discipline is een zogenaamde polarisatie microscoop zeer nuttig 

         toepassingen licht-microscoop

         Embryo collectie

         Bij het spoelen van de uterus van een merrie - 6 à 8 dagen na bevruchting of inseminatie - is het absoluut noodzakelijk om een specifieke stereomicroscoop met spiegel te gebruiken om het embryo niet te missen !

         Euromex heeft samen met ervaren dierenartsen van embryo collectie en transfer centra, de StereoVet ontworpen met dubbele spiegel en LED verlichting. De speciale coatings van de spiegels alsook de uniforme en constante lichtspectrum van de LED verlichting draagt ertoe bij dat embryo's snel kunnen worden gedetecteerd

         toepassingen licht-microscoop

         Sperma collectie en controle

         Bij spermacollectie van dieren en voor de controle van de bewegelijkheid en de morfologie van het sperma, is een goede fase contrast microscoop met verwarmde tafel nodig

         Euromex biedt een aantal microscopen met fase uitrustingen en uitgerust met verwarmingselement onder de microscooptafel. Deze tafel wordt aan de hand van een PID regelaar nauwkeurig op een vooraf ingestelde waarde op constante temperatuur gehouden